O društvu

Grubeša i partneri

Odvjetničko društvo Grubeša i partneri je osnovano 30. prosinca 2005. godine kao javno trgovačko društvo, a od 04. prosinca 2013. g. djeluje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnivač društva, većinski vlasnik i osoba ovlaštena za zastupanje je odvjetnica Gordana Grubeša, a osim nje, član i partner u Društvu je i odvjetnik Josip Bažant, koji je ujedno i voditelj pisarnice u Bjelovaru. Od dana osnivanja do danas Društvo ima sjedište na adresi Iblerov trg 10/V, Zagreb i to u modernom poslovnom objektu u centru grada (Importanne galleria), time da posluje i putem pisarnice u Bjelovaru, na području nadležnosti Županijskog suda u Bjelovaru, kao i putem pisarnice u Dubrovniku, gdje posluje na atraktivnoj lokaciji u luci Gruž.

U svom radu Odvjetničko društvo Grubeša i partneri pokriva sve oblasti prava, time da se većim dijelom bavi trgovačkim pravom, građanskim pravom, obiteljskim pravom, radnim pravom, arbitražnim sporovima, medijacijom, sportskim pravom, zaštitom intelektualnog vlasništva, stečajni postupci i predstečajne nagodbe, financijsko restrukturiranje, poreznim pravom, poslovnim savjetovanjem, te kaznenim i prekršajnim pravom.

Djelatnici Društva licencirani su izmiritelji registrirani pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske te članovi Hrvatske udruge za mirenje.

Društvo usko surađuje s brojnim odvjetnicima i odvjetničkim društvima u državi i regiji, Zagrebu, Bjelovaru, Dubrovniku te drugim hrvatskim gradovima, kao i inozemnim kolegama s područja Italije, Švicarske, Slovenije, kao i Velike Britanije, gdje nam je izrazito važna suradnja s društvom Withers LLp. Odvjetničko društvo Grubeša i partneri zapošljava 10-15 djelatnika, ovisno o broju odvjetničkih vježbenika koji ovdje obavljaju praksu. Trenutno za Društvo rade 7 odvjetnika i 2 odvjetnička vježbenika.

Društvo ima dugogodišnje iskustvo u zastupanju fizičkih i pravnih osoba sa prebivalištem/sjedištem kako na području Republike Hrvatske, tako i u inozemstvu. S obzirom na profesionalnost, stručnost, informatičku osposobljenost, dugogodišnju suradnju sa stručnjacima iz brojnih izvan pravnih područja (vještaci, tumači, revizori, porezni savjetnici i sl.) i dakako, višegodišnje iskustvo, Društvo je u mogućnosti preuzeti znatnu količinu predmeta, te profesionalno i stručno zastupati interese svojih stranaka, a o čemu govori i stalan rast broja klijenata.