Mirenje

Mirenje

Specifičan oblik rješavanja sporovaOdvjetnici iz Odvjetničkog društva Grubeša i partneri kao licencirani izmiritelji registrirani pri Hrvatskoj udruzi za mirenje i upisani u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske provode i alternativne metode rješavanja sporova, mirnim putem provođenjem postupaka mirenja.

Prednosti navedenog postupka u odnosu na druge oblike rješavanja sporova su brojne, od kojih izdvajamo: povjerljivost postupka mirenja i izmiritelja, neformalnost, efikasnost, ekonomičnost, iznalaženje prihvatljivog rješenja koje je u interesu obaju odnosno svih strana, omogućavanje zadržavanja dobrih odnosa između stranaka i u budućnosti, kontrola stranaka nad postupkom mirenja.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da se jave licenciranim izmiriteljima Odvjetničkog društva Grubeša i partneri, a radi pokušaja mirnog rješenja spora, i to klikom na donji link..